how_to_order
สั่งซื้อทางอีเมล์ siemyap@outlook.com หรือ..คลิกที่นี่

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 080 624 9230

สั่งซื้อทางไลน์ ที่ Line id: Siemyap

การจัดส่งสินค้า

หลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้วเจ้าหน้าที่บริษัทจะติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งรายละเอียดสินค้าและการชำระเงิน พร้อมกับการจัดส่ง

การชำระเงิน

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล