เลือกความหนาของหมอนอย่างไร?

ควรจะเลือกความหนาของหมอนอย่างไร?

การเลือกหมอนจะขึันอยู่กับ ท่านอนของผู้ใช้ คนนอนหงาย ควรเลือกหมอนที่มีความหนาธรรมดา คนนอนตะแคงควรเลือกหมอนที่หนากว่าปกติ คนนอนคว่ำ ควรเลือกหมอนทึ่มีความอ่อนนุ่ม หรือจะเลือกตามความถนัดและความรู้สึกสบายของผู้ใชัก็ได้