ในทศววรรษหน้า คนเราจะให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการมีอายุยืนยาวมากขึ้น การนอนหลับซึ่งเป็นการพักผ่อนของร่างกายที่ดีที่สุดจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะคุณภาพการนอนที่ดีย่อมส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพเรา และนอกจากนั้น เรายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามากขึ้นอีกด้วย เพราะหลายครั้งที่เราได้รับผลกระทบโดยตรงจากอากาศและบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และรวมไปถึงภัยธรรมชาติที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น… ที่นอนและหมอนยางพารา สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ค่ะ

โฟมยางพารา (Natural Latex Foam) เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอนและหมอน เพราะยางพารา (Natural Latex) มีคุณสมบัติที่สามารถรองรับสรีระทุกส่วนของผู้นอนได้ดี ทำให้นอนหลับสบาย ซึ่งที่นอนและหมอนยาง มีทั้งหมด 3 ประเภทคือ ที่นอนและหมอนที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ล้วนๆ, ที่ผลิตจากยางพาราบางส่วนผสมกับยางสังเคราะห์ และที่ผลิตจากยางพาราแท้ 100%

ที่นอนยางสังเคราะห์นั้นผลิตจากสารปิโตรเคมี ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ส่วนที่นอนยางพาราแท้ 100% (100% Natural Latex Foam Mattress) ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติแท้ๆ (Natural Rubber) ที่กรีดออกจากต้นยาง และที่นอนยางผสมคือ ที่นอนที่ใช้น้ำยางธรรมชาติแค่บางส่วนผสมกับยางสังเคราะห์ ซึ่งการที่มียางสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบในการผลิตนั้น จะทำให้คุณสมบัติที่ดีๆของที่นอนยางพาราแท้สูญเสียไป แต่กลับกลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพแทน

ประโยชน์หลักที่สำคัญของที่นอนและหมอนยางพาราคือ ความสบายของร่างกายในขณะนอนหลับ ซึ่งจะทำให้เราพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้น ที่นอนยางพาราแท้มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งที่นอนจะสามารถโค้งงอได้ดี เพื่อรับกับสรีระของร่างกายเรา และที่นอนยางพารายังมีความนิ่ม ความแน่นที่หลากหลายเพื่อความสบายและความสามารถในการรองรับร่างกายที่ดี ผู้ที่ใช้ที่นอนยางพาราแท้มักบอกว่า ที่นอนยางพาราแท้ๆ จะมีความนิ่มที่เหมาะสม ซึ่งไม่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางพาราแท้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ ดังนั้น ที่นอนและหมอนยางพาราแท้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ และเนื่องจากที่นอนและหมอนที่มีส่วนประกอบของยางสังเคราะห์จะมีกลิ่นของสารระเหยของปิโตรเคมีซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่มีอาการแพ้ หรือไวต่อสารเหล่านี้ จึงควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มียางสังเคราะห์เป็นส่วนผสม

ในเรื่องความคงทน ที่นอนและหมอนยางพาราแท้ 100% จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 10 ปี โดยจะไม่ยุบตัวง่าย ฉะนั้น แม้ว่าที่นอนและหมอนยางพาราแท้จะมีราคาที่สูงกว่าที่นอนและหมอนที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ แต่เมื่อคำนวณราคาเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานแล้ว จะพบว่าผลิตภัณฑ์ยางพาราแท้จะมีความคุ้มค่ากว่ามาก

และความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งของที่นอนและหมอนยางพาราแท้ 100% คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ไม่ใช่ เพราะในกระบวนการผลิตของที่นอนยางสังเคราะห์นั้น จะมีขั้นตอนหนึ่งที่ต้องไล่กลิ่นของสารเคมีออกจากที่นอน เพื่อลดกลิ่นเหม็นลง ซึ่งทำให้ไอพิษของสารเคมีนั้นระเหยขึ้นไปในอากาศ

ดังนั้น ที่นอนและหมอนยางพาราแท้ 100% จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตทั้งของเรา และของโลกค่ะ