หมอนหัวใจหมอนลอนยางพาราหมอนทุเรียนยางพาราหมอนรองคอหมอนนอนยางพารามาตรฐาน

id1

วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100%

จากการคัดสรรน้ำยางพาราข้นคุณภาพดี ขั้นตอนการหลอมเหลว และผสมเคมีทางอุตสาหกรรม การลงแม่พิมพ์ อบด้วยเครื่องอบสูญญากาศ การแช่เย็น การล้างทำความสะอาดและปั่นแห้ง

การผลิตที่มีมาตรฐาณ

จากการคัดสรรน้ำยางพาราข้นคุณภาพดี ขั้นตอนการหลอมเหลว และผสมเคมีทางอุตสาหกรรม การลงแม่พิมพ์ อบด้วยเครื่องอบสูญยากาศ การแช่เย็น การล้างทำความสะอาดและปั่นแห้ง

เพื่อการพักผ่อนที่ล้ำลึก

ผลิตภัณฑ์ ยังถูกออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกอย่างมีเอกลักษ์ ทันสมัย สวยงามเฉพาะตัว ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าแล้ว ถือว่าเกินคุ้ม